Vállalkozásbarát Ferencváros Program

Napjainkban Magyarországon nagyon sok szó esik a kisvállalkozások fontosságáról, gazdaságban betöltött szerepéről. Mindez nem csoda: ma a hazai vállalkozások – nem tévedés - 99,7 százaléka kisvállalkozás (ezen belül a 10 főnél kevesebb foglalkoztatottal rendelkező mikrovállalkozások aránya 97,8 százalék). A kisvállalkozások az üzleti szféra munkahelyeinek több mint kétharmadát biztosítják, és a vállalkozások összes árbevételének mintegy felét állítják elő. Az önfoglalkoztatás, a vállalkozói életforma támogatása, az ehhez szükséges kompetenciák, a vállalkozói tudás fejlesztése épp ezért kiemelt figyelmet kap az állami fejlesztéspolitikában. Nincs ez másképp szűkebb környezetünkben, kerületünkben – Ferencvárosban - sem: e célok érdekében indította el a Vállalkozásbarát Ferencváros Programot – Ferencváros Önkormányzatának támogatásával - a Vállalkozók Ferencvárosért Egyesület. Egy kisvállalkozás megálmodója, vezetője alapvetően a saját szakmájában jártas, vállalkozását is jó eséllyel e szakmai ismeretekre, tudásra alapozva indította vagy indítja el a közeljövőben. Kívánjuk, hogy az üzleti ötlet, mely vállalkozod alapja, eredeti, nehezen másolható, vagy mondjuk úgy, személyes legyen. Ez azonban sajnos még nem minden: ahhoz, hogy vállalkozásod sikeres legyen még számos, szakmai ismereteidtől távoli üzleti területet kell valamilyen szinten ismerned, annak szabályait, törvényszerűségeit elsajátítanod. Ebben kíván Számodra segítséget nyújtani a Vállalkozásbarát Ferencváros Program. A program egy komplex, kerületi vállalkozásfejlesztési ösztönző és szemléletformáló projekt, melynek célja a Ferencvárosban már működő kisvállalkozások, valamint az itt élő, vállalkozásalapítás iránt érdeklődő fiatalok, nyugdíjasok, kismamák és nők vállalkozásalapításának és fejlesztésének támogatása.

Vállalkozásbarát Ferencváros Program II. ütem

A "Vállalkozásbarát Ferencváros Program" folytatására, a II. ütem megvalósítására (a továbbiakban: Projekt), a program költségeinek támogatására 12.000.000,- Ft támogatást biztosít Ferencváros Önkormányzata a Vállalkozók Ferencvárosért Egyesület részére a 2018. évi költségvetés 3224. számú „Vállalkozás ösztönző program” költségvetési sorának terhére a Gazdasági Bizottság GB 209/2019. (X.24.) sz. határozata alapján. A Projekt 2018.12.01. és 2019.03.31. között biztosít forrásokat a program folytatására. A Projekt stratégiai célja a kerület környezetének erősítése, Ferencváros vállalkozásbarát imázsának kialakítása egy komplex kerületi vállalkozásfejlesztési ösztönző program folytatása, egy vállalkozásfejlesztési ösztönző/szemléletformáló projekt megvalósítása révén. A Projekttel szeretnénk hozzájárulni a helyi gazdaság fellendítéséhez, munkahelyteremtéshez, a regisztrált vállalkozások számának növeléséhez, a gazdaság versenyképesség javításához az üzleti környezet javításával, kedvező gazdasági környezet erősítésével.

Tevékenységek bemutatása:

A Projekt megvalósítása során az alábbi tevékenységeket tervezzük megvalósítani:

Online cégkereső fejlesztése, Ferencvárost ábrázoló interaktív térképen keresztül

A kerületi vállalkozások alapadatainak összegyűjtése, majd egy olyan online cégkereső rendszer kialakítása, amely összegyűjti és bemutatja a kerületi vállalkozásokat. A helyi vállalkozásokat egy interaktív térképen ábrázolná a rendszer, ezáltal a betűrendben felsorolt cégeket a térképen keresztül is megtekinthetné a kereső személy.

Online ferencvárosi sikeres vállalkozói portré rendszer kialakítása

A kerület sikeres vállalkozóinak és rövid történetüknek összegyűjtése, majd egy olyan online felület létrehozása a már meglévő információs rendszeren belül, ahol ezek a sikeres vállalkozók bemutatásra kerülnek. A portré rendszer kialakításának célja a ferencvárosi lakosok vállalkozókedvének növelése, pozitív példák bemutatásán keresztül.

Vállalkozói alapismeretek e-learning képzés licenszének meghosszabbítása

Több modulból álló (pl. Vállalkozás indítás; Vállalkozói kompetenciák; Üzleti tervezés; Finanszírozás; Adózás; Munkaügy; Marketing; Kommunikáció; Piacra lépés; Infokommunikáció), multimédiás elemeket is tartalmazó vállalkozói alapismeretek e-learning tananyag online elérhetővé tétele a célcsoport számára.

Online és/vagy offline kommunikációs kampány megvalósítása

A Vállalkozásbarát Ferencváros Program, az online szolgáltatások és a rendezvények reklámozása érdekében teljeskörű online és/vagy offline kommunikációs kampány lebonyolítása.

Kerületi vállalkozásfejlesztési rendezvények megtartása

1 db kerületi vállalkozásfejlesztési rendezvény megtartása a 3 különböző célcsoport (kismamák, fiatalok, vállalkozók) részére, számukra speciális információkat nyújtó tartalommal és helyszínnel.

Vállalkozásbarát Ferencváros Program I. ütem

A "Vállalkozásbarát Ferencváros Program" beindítására (a továbbiakban: I. ütem), a program költségeinek támogatására 11.999.990,- Ft támogatást biztosított Ferencváros Önkormányzata a Vállalkozók Ferencvárosért Egyesület részére a 2017. évi költségvetés 3224. számú „Vállalkozás ösztönző program” költségvetési sorának terhére a Gazdasági Bizottság GB 344/2017. (XII.13.) sz. határozata alapján. Az I. ütem 2017.12.13. és 2018.03.31. között eredményesen megvalósult, a támogatással az Egyesület elszámolt az Önkormányzat felé.

Miért Ferencváros?

Ferencváros

Ferencváros földrajzi, társadalmi és gazdasági lehetőségeihez képest mind a helyben lakók, mind a budapesti polgárok, mind az ország előtt kevéssé ismert, hogy milyen ideális lehetőségeket biztosít a kerület vállalkozások alapítására és működtetésére. A kerület gazdasági lehetőségeinek bemutatására csak pár adat: itt található a legalább 500 főt foglalkoztató budapesti nagyvállalatok csaknem 15 %-a, míg a cégek összesített jegyzett tőkéjét tekintve Ferencváros a negyedik a főváros kerületei közötti ragsorban. Ferencváros központi elhelyezkedése, számos ipari és iroda területe, az egyetemek – és így a képzett munkaerő – közvetlen közelsége ideális vállalkozói környezetet biztosítanak. Fontos, hogy e lehetőségeket kerületünk polgárai is minél teljesebb mértékben ki tudják használni – ehhez azonban szükséges mind a vállalkozói tudás, mind a vállalkozói szemlélet elsajátítása is.

www.ferencvaros.hu

Vállalkozók Ferencvárosért Egyesület

A Vállalkozók Ferencvárosért Egyesület egy 2012-ben létrejött ferencvárosi nonprofit szervet, melynek elsődleges célja a ferencvárosi vállalkozások támogatása.

Az egyesület működése 2016. év végén új lendületet kapott, vállalkozásfejlesztéssel foglalkozó, tapasztalt fiatal magánszemélyek vették át az irányítást azzal a céllal, hogy programjuk révén vállalkozásbaráttá tegyék Ferencvárost. Jelenleg 12 magánszemély az Egyesület tagja.

Az egyesület programjai révén a képzett inaktívak (pl. fiatalok, idősek, kismamák) önfoglalkoztatásának elősegítését, az induló vállalkozások (startup-ok) kezdeti lépéseinek szakmai támogatását, a már működő vállalkozások hatékonyságának növelését, illetve a máshol működő vállalkozások Ferencvárosba csábítását különböző modern eszközökkel (rendezvények, képzések, tanácsadás, mentorálás, közösségépítés, információs szolgáltatás,…) szeretné megvalósítani.

Az egyesület 2017. év végén indította el a Vállalkozásbarát Ferencváros Programot Ferencváros Önkormányzatának támogatásával, melynek első elemeként egy vállalkozásfejlesztési szemléletformáló program valósul meg.

Kapcsolat

Vállalkozók Ferencvárosért Egyesület
1093 Budapest, Csarnok tér 3-4.
E-mail:

Ferencváros

A Vállalkozásbarát Ferencváros Program Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának támogatásával valósul meg.